Databaser A-Ö

MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mau.se

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Visa alla

A

Tidskriftsartiklar om management, ekonomi, reklam, samhällsfrågor och politik ur ett ekonomiskt perspektiv.
Ingår i Libsearch
Tidskriftsartiklar inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin, teknik och naturvetenskap.
Ingår i Libsearch
Nyheter från hela världen. Se A-Z Source list för vilka källor som ingår och från vilka år. Eller sök på ett ämne och filtrera resultatet på source type t ex dagstidningar, eller source name.
Ingår i Libsearch
Tidskriftsartiklar och konferensrapporter om människa-dator-interaktion, mjukvara, databassystem och programmering.
Tidskriftsartiklar från American Institute of Physics. Malmö universitet har prenumeration på ett tiotal titlar.
Ingår i Libsearch
Altinget försöker förmedla politiska nyheter på ett opartiskt och öppet sätt och samtidigt bidra med fördjupningar, analyser och debatter.
Altinget förmedlar nyheter genom sina sju sakpolitiska portaler och via sina nyhetsbrev.

Nyhetsbreven är nischade inom de olika områdena, vill du sätta upp eller ändra din ämnesbevakning anmäler man till Altinget via adm@altinget.se

Arbetsmarknad
EU
Miljö & Energi
Rikspolitik
Säkerhet
Utbildning
Vård & Hälsa
Danmark
Tidskriftsartiklar från American Chemical Society.
Ingår i Libsearch
Översikter av forskningslitteratur inom ämnesområden som psykologi, miljö, statsvetenskap, antropologi, hälsa, sociologi.
Ingår i Libsearch
Tidskriftsartiklar inom hälsa, socialt arbete, psykologi, sociologi, ekonomi och politik, etniska relationer och utbildningsvetenskap.
Ingår i Libsearch
Sök artiklar från svenska tidningar och tidskrifter mer än 30 år tillbaka i tiden. Många av artiklarna hittar du direkt i Artikelsök, annars får du söka vidare efter dem i t ex Libsearch, Retriever Mediearkivet eller Tidskrifter A-Ö.
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
ASM Handbooks innehåller handböcker inom materialvetenskap och är en av de bäst kända källorna för information om järn-metaller och icke-järnmetaller. Här finns artiklar, illustrationer, tabeller, diagram, specifikationer och praktiska exempel.

Utskrift: Du får lov att skriva ut endast för din egen forskning eller studier. Artiklarna hos ASM Handbooks är uppdelade i sektioner för att undvika långsam nedladdning. Varje sektion måste därför skrivas ut var för sig.

Nedladdning till dator: inte möjligt, plattformen är helt HTML-baserad.

B

Tidskriftsartiklar inom medicin.
Ingår i Libsearch
Tidskrifter inom inom humaniora, men även juridik, internationell rätt och folkrätt.
Ingår i Libsearch
Webbversionen av uppslagverket Encyclopedia Britannica. Du söker även i ordböcker från Merrialm-Webster och länkas vidare till information på webben och artiklar från EBSCO och Proquest. Encyclopedia Britannica finns även som app till Iphone och Ipad.
Ingår i Libsearch
Med Browzine kan du söka bland de flesta av bibliotekets tidskrifter, samla dina favorittidskrifter i en egen bokhylla, spara och läsa artiklar. Fungerar på din telefon, surfplatta eller direkt på webben.
I BYGGDOK Kunskapsbank: Fastighet Bygg Miljö 1966-2006, finns en kvarts miljon sammanfattningar till både svenska, nordiska och ett urval internationella tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter inkl. examensarbeten, branschföreskrifter, lagar och regler etc.

Exempel på ämnesområden: Arkitektur och byggnader / Boende och bostadspolitik / Byggnadsmaterial och konstruktioner / Energi och miljö / Fastighet, ekonomi och juridik / Infrastruktur, vägar och broar / Inomhusklimat och installationer / Internationellt, EU / Lagar och regler / Miljö och ekologi / Projektering, produktion och förvaltning / Samhälls- och stadsplanering / VA, vatten- och avloppsteknik / VVS och energi, etc.
BFRs webbplats har skapats för att göra tillgänglig all den litteratur som producerades under nästan 60 år. Litteraturen består av allt från smalare forskningsrapporter till praktiska handböcker riktade till branschen. I stort sett i alla ämnen inom byggande och samhälls- planering behandlades. Totalt publicerades ca 4500 skrifter.

Vid sökning sker direktlänkning till Libris nationella bibliotekskatalog där det framgår vilka bibliotek som tillhandahåller skriften.
Ett urval av skrifter har inskannats i sin helhet till PDF-format.

Byggtjänst - se Svensk Byggtjänst

C

Sök i vetenskapliga tidskrifter och e-böcker från Cambridge University Press.

E-böcker: De böcker som Malmö universitet har access till är markerade med en grön bock.

Utskrift: Max ett kapitel. utskrifts- och nedladdningsmöjligheterna kan variera mellan de olika samlingarna.

Nedladdning: Kapitel går att ladda ner som vanliga PDF-filer utan någon begränsning. Adobe Reader eller valfri PDF-läsare krävs för att läsa dem (gäller både för dator och mobila enheter).
Ingår i Libsearch
Recensioner av litteratur för högre utbildning.
Ingår i Libsearch
Tidskriftsatiklar inom omvårdnad och hälsa. Även en del böcker och avhandlingar.
Ingår i Libsearch
Information om effekter och biverkningar av behandlingar eller förebyggande åtgärder. Cochrane innehåller flera olika databaser: Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Methodology Register, Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), Health Technology Assessment Database samt NHS Economic Evaluation Database.
Ingår i Libsearch
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
Här söker du samtidigt i Criminal Justice Database och National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts Database.

D

I Digitala forskarsalen kan du forska och göra anpassade sökningar i digitaliserade arkivhandlingar och ett flertal olika databaser såsom t ex.

 • Domstolsarkiv
 • Fastighetsböcker 1933-1980-talet
 • Kyrkoarkiv
 • Mantalslängder 1642-1820
 • SCB födda, vigda, döda 1860-1944
 • Bouppteckningar
 • Folkräkningar (Sveriges befolkning)
 • Frigivna straffarbetesfångar
 • Rosenbergs geografiska lexikon m.m.
Databas över kvalitetskontrollerade open access-tidskrifter.
Ingår i Libsearch
Forskningspublikationer från Malmö universitet.
Sök upp artiklar utifrån DOI-nummer

E

Ebook Central innehåller en stor mängd e-böcker inom flera olika ämnen.
Ingår i Libsearch
Ebsco eBook collection innehåller en stor samling e-böcker inom en mängd olika områden.
Några böcker kan endast läsas av en person i taget, dessa går inte heller att ladda ner.

Genom att skapa ett konto på plattformen kan du skapa bokmärke, skriva kommentarer och stryka under text i böckerna.

OBS! Nedladdning och antalet sidor som kan skrivas ut kan variera beroende på avtal med det enskilda förlaget.
Ingår i Libsearch
I EBSCO hittar du flera olika databaser, t ex Academic Search Elite, ERIC, SPORTDiscus och CINAHL.
Ingår i Libsearch
Tidskriftsartiklar inom pedagogik och undervisning. Alla nivåer inom undervisning täcks, från tidig barndom till högre utbildning.
Ingår i Libsearch
Tidskrifter inom främst företagsekonomi, organisation och ledarskap från förlaget Emerald.
Ingår i Libsearch
Ett komplement till Web of Science övriga index, för titlar som är under review av Web of Science.
ERIC är en amerikansk databas över artiklar och böcker med inriktning på utbildning, pedagogik och psykologi. Börja gärna din sökning i tesaurusen för ett bättre resultat.
Ingår i Libsearch
ERIC är en amerikansk databas över artiklar och böcker med inriktning på utbildning, pedagogik och psykologi. Börja gärna din sökning i tesaurusen för ett bättre resultat.
Ingår i Libsearch
Bibliometrisk information och trender baserat på Web of Science.
Ingår i Libsearch
Hos European Patent Office hittar du flera olika databaser där man kan söka patentinformation.
 • Espacenet - patent search
  • Espacenet offers free access to tens of millions of patent documents worldwide. It contains information about inventions and technical developments from the 19th century right up to today.
 • Global Patent Index
  • GPI is an online tool that enables you to perform expert patent searches.
 • European Publication Server
  • Free online access to all the European patent documents published by the EPO
 • EP full-text search
  • This free-to-use online tool gives you access to European patent applications and granted patents.
 • Searching Asian documents: patent search and monitoring services
  • Professional prior art searches and regular patent monitoring using the original languages.
Europeana samarbetar med europeiska arkiv, bibliotek och museer för att sprida kulturarv i utbildnings- och forskningssyfte och för nöjes skull. Samlingarna har särskilda teman som konst, mode, musik, fotografi och första världskriget men innehåller också gallerier, bloggar och utställningar som informerar och inspirera
EU-rätt omfattar hela EG/EU-rätten på svenska.

EU-rätten består av följande delar: Nyheter, EU-initiativ, Fördrag, Internationella avtal, Sekundärrätt, Kompletterande gemenskapsrätt, Förberedande dokument, Rättsfall, Parlamentsfrågor och EFTA.

F

Fredsarkivet (tidigare känt som Folke Bernadotte-samlingarna) innehåller digitaliserat material från Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser sedan 1956.
Exempel på handlingar som finns i arkivet är rapporter, krigsdagböcker, lägesorienteringar, order, fotografier, bataljonstidskrifter och skrivelser.

Om inloggningsrutan visas, prova att uppdatera webbsidan.
Kan endast användas inom universitetets nätverk.

G

Samling med uppslagsverk och ordböcker inom många olika ämnen. Välj mellan att söka i ett av uppslagsverken eller sök samtidigt i flera.
Ingår i Libsearch
I Geodataportalen får du möjlighet att söka, titta på och ladda ner geodata från olika källor. Geodataportalen är främst en portal för enhetlig presentation av metadata. I vissa fall finns länkar till respektive dataleverantör som kan erbjuda nerladdning men allt material är inte tillgängligt i fulltext. Här finns t ex geodata från
 • Lantmäteriet
 • SCB, Statistiska centralbyrån
 • SGU, Sveriges geologiska undersökning

Forskare och studenter vid landets högskolor och universitet får tillgång till geodata genom att logga in på nedladdningstjänsten GET.

Logga in på nedladdningstjänsten GET
Handledning till nedladdningstjänsten GET på engelska (pdf).
Information om bidrag och stipendier.
Google Scholar är ett alternativ till Libsearch när du söker efter vetenskapliga artiklar. Du behöver ställa in Google Scholar så att länken till fulltext visas om biblioteket har artikeln. Gå till Bibliotekslänkar i Google Scholars inställningar. Sök på Malmö University och välj Malmö University - Fulltext via Mau.
Referenser till böcker och tidskriftsartiklar med fokus på relationen mellan människan och miljön.
Ingår i Libsearch

H

Historisches Wörterbuch der Rhetorik [Historical Dictionary of Rhetoric] är ett övergripande referensverk inom retorik.

Artiklarna är tematiskt länkade till varandra för ett erbjuda användaren så innehållsrik information som möjligt.
Ingår i Libsearch
I tjänsten Historiska kartor visar Lantmäteriet stora delar av sin kartskatt. Här finns mer än en miljon historiska kartor från hela Sverige från perioden 1628-1927

I webbtjänsten Historiska kartor kan du enkelt söka efter kartor och handlingar på två olika sätt.
1. ”Sökning via kartan”: Du markerar ett område i en översiktkarta och får tillgång till allt material från de olika arkiven som har anknytning till området.
2. ”Avancerad sökning”: Du söker direkt i de olika arkiven. Du kan söka på ortnamn, på årtal och förrättningsåtgärd, till exempel laga skifte. Du kan också söka på aktbeteckning, om du känner till den.

Kartorna visas i formaten DjVu eller PNG För att titta på materialet i DjVu behövs en särskild bildvisare, en DjVu-plugin. Den första gången som tjänsten ska användas måste denna laddas hem. Den är gratis och det behöver bara göras en gång.

För att titta på PNG behövs ingen särskild bildvisare, det går bra att titta på materialet direkt.

Ladda ner DjVu-plugin.

I

Nordiska tidskrifter inom olika ämnen.
Ingår i Libsearch
Tidskrifter, konferensbidrag och standarder inom teknik, datavetenskap och kommunikation.
Ingår i Libsearch
Alternativ inloggningslänk som inte går via proxy.
Ingår i Libsearch
Uppslagsverk med längre introducerande artiklar (ca 4 sidor/uppslagsord) till ämnen, personer och metoder inom sociologi, historia, filosofi, pedagogik, statsvetenskap mm. Du får också lästips och referenser till ämnet.
Ingår i Libsearch
Prenumeration på ryska dagstidningen Izvestiia 1917-, se arkivet för äldre nummer.
Arkiv för ryska dagstidningen Izvestiia, från första numret 1917 tom 2016.

J

Med Journal Citation Reports kan du jämföra och utvärdera vetenskapliga tidskrifter. I databasen finns information om t ex vilka tidskrifter som är mest citerade, vilka tidskrifter som har högst impact factor.
I Journals A-Z hittar du alla tidskrifter som Malmö universitetsbibliotek prenumererar på.
JP Arbetsrättsnet är en tjänst för dig som arbetar med personalfrågor eller arbetsmiljöfrågor i offentlig verksamhet. I JP Arbetsrättsnet får du omvärldsbevakning med fokus på arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor, artiklar och analyser av experter inom området samt lagar och förarbeten inom området.
JP Förvaltningsrätt är en tjänst med fokus på Förvaltningsrätt.

Här får du omvärldsbevakning med fokus på förvaltningsrättsliga frågor, artiklar och analyser av experter inom området, samt lagar och förarbeten inom området.
JP Migrationsnet ger dig omvärldsbevakning med fokus på migrations- och integrationsfrågor, artiklar och analyser av experter inom området, samt lagar och förarbeten inom området.
JP Sjukvårdsnet vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och som behöver veta vilka rättsliga regler som gäller inom området.

I JP Sjukvårdsnet hittar du också analyser om hälso- och sjukvårdsrättsliga frågeställningar samt referat av domar inom området, ibland med en kommentar till. Analyserna skrivs av experter.
JP Skolnet är en nyhets- och informationstjänst med fokus på skoljuridik. I JP Skolnet finns lagtext, domar, förarbeten, rapporter och andra vägledande dokument som rör skolvärlden.

JP Skolnet bevakar riksdag, regering, myndigheter, domstolar och organisationer. Även debatt och nyheter från tidningar bevakas.
I JP Socialnet får man nyheter och omvärldsbevakning med fokus på socialrätten, artiklar och analyser av experter inom området samt lagar, föreskrifter, domar, förarbeten.
Tidskrifter och e-böcker inom samhällsvetenskap och humaniora. Tidskrifterna finns tillgängliga i JSTOR från sitt första nummer, ibland så långt tillbaka som 1800-talet. Vi har tillgång till Arts & Science I-XII av tidskrifter i JSTOR och böcker inom Political Science, Language & Literature samt Sociology.
Ingår i Libsearch
Juno en juridisk informationstjänst med lagkommentarer och grundläggande rättsinformation.

Juno är en sammanslagning av de två fd. plattformarna Karnov och Zeteo.

Malmö universitet har access till följande delar;
 • Karnov & Lexino lagkommentarer
 • Avgörande från högre instanser
 • Nyheter
 • Valda delar av e-böcker och Norstedts lagkommentarer (se lista nedan)
 • SFS Bevakningstjänst
 • EU intiativ
 • Valda tidskrifter
 • Avtalsguiden
 • Skatteverkets vägledning
Tidskrifter;
 • SvJT - Svensk Juristtidning
 • Ny Juridik
 • Juridiks Publikation
 • Skattenytt
 • UrT – Upphandlingsrättslig Tidskrift
Norstedts lagkommentarer;
 • Familjerätt
  • Föräldrabalken
  • Äktenskapslagen
  • Ärvdabalken I
  • Ärvdabalken II
 • Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Grundlagarna, RF, SO, RO
  • Offentlighets- och Sekretesslagen
  • Ordningslagen
  • Personuppgiftslagen
  • Polislagen
  • Trafikkommentarer
  • Utlänningslagen
  • Vapenlagen
 • Processrätt
  • Rättegångsbalken
 • Socialrätt
  • Alkohollagen
  • Nya Sociallagarna
 • Straffrätt
  • Brottsbalken
  • Förundersökningskungörelsen
  • Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder
  • Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder

K

Karger innehåller innehåller bokserier inom medicin och odontologi. Exempelvis Pain and Headache, Monographs in Oral Science, Current Problems in Dermatology och World Review of Nutrition and Diatics.
Du kan skriva ut ett helt kapitel av en bok.
Ingår i Libsearch

Karnov Open (Notisum) se Lagboken

KLARA är en databas för Kemikalieinspektionen.

I Kemikaliedatabasen kan man söka på produktnamn, CAS-nummer eller artikelnummer. I databasen hittar man klassificering, risk-brandklass, avfalls- och transportinformation.

Kemikaliehanteringsdelen kräver inloggning och är ett verktyg för de som arbetar med kemikalier inom högskolan. För att få inloggning krävs att man genomgått utbildning.
Knowledge Unlatched är en plattform för öppet tillgängliga e-böcker. Finansieringen görs av deltagande bibliotek men titlarna är tillgängliga för alla.
Kompass är ett söksystem för den som söker leverantörer och kunder.
Kompass har information om företag, befattningshavare, varumärkesnamn och agenturer över hela världen.

Om du vill spara sökningar eller anteckningar tänk på att systemet är gemensamt och synligt för alla.
Det är tyvärr inte möjligt att skapa egna konton för detta.
Film om Kompass
Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker.
Kriterium är ett nytt sätt att kvalitetsmärka vetenskapliga böcker med en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process. Kriterium-märkningen innebär också att boken ska finnas fritt digitalt tillgänglig, open access.
Ingår i Libsearch

L

Lagboken Innehåller alla gällande svenska lagar och förordningar. Äldre svensk lagstiftning och en mängd andra rättsakter från svensk och europeisk rätt.

Den innehåller dock inga kommentarer eller hänvisningar som återfinns i den tryckta Sveriges Rikes Lag.

Under varje dokument finns följande text:
Detta är ett utdrag ur databasen Rättsnätet. Mångfaldigande utan medgivande från Notisum AB är förbjudet enligt lag. Dokumentens officiella pappersutgåvor äger alltid företräde eftersom Rättsnätet baseras på material från offentliga databaser som kan innehålla felaktigheter.

Det är tillåtet att länka till lagar och förordningar link (se instruktioner här). Det är tillåtet att skriva ut lagar (för t ex utbildningsändamål), men lagen kan komma att ändras efter utskriften och papperskopian blir då inaktuell. Det är bättre att länka till lagen eftersom den då alltid är uppdaterad. Det är inte tillåtet att utan Notisums tillstånd återpublicera informationen på webbplatser eller i tryckta publikationer eftersom databaserna både omfattas av upphovsrättsligt katalogskydd och innehåller bearbetningar av de ursprungliga författningskällorna. Kontakta gärna Notisums kundtjänst om du är tveksam.
Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation hos
 • regeringen
 • riksdagen
 • högre domstolar
 • statliga myndigheter

Du hittar även en del internationell information.
Varje myndighet ansvarar för innehållet i sin egen rättsinformation och hur det publiceras på Internet.

På lagrummet.se får du lära dig hur nya lagar stiftas steg för steg.
Du hittar även en samling av de vanligaste frågorna och en ordlista som förklarar juridiska begrepp.
I Landguiden finns kortfattade information om varje lands geografi, befolkning, kultur, historia, politik, ekonomi och sociala förhållanden. Du kan även jämföra länder statistiskt och få svaren i tabeller och diagram.
I Springers bokserie Lecture Notes in Computer Science (LNCS) publiceras konferenspapper, workshops och monografier inom datavetenskap.

Serien som startades 1973, uppdateras årligen med ca 400 volymer.
I Lexin hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Du kan även lyssna till uttalet av svenska ord.
Sök artiklar via DOI och PMID och se om den finns på Malmö universitetsbibliotek
Artiklar inom informations- och biblioteksvetenskap. Innehåll från 1969 och framåt.
Ingår i Libsearch
Artiklar inom informations- och biblioteksvetenskap. Innehåll från mitten av 1960-talet och framåt.
Ingår i Libsearch
I Libris kan du hitta böcker inom ditt ämne som finns på något annat bibliotek i Sverige, du ser också all litteratur som är utgiven i Sverige. När du använder länken från bibliotekets webb är Malmö universitetsbibliotek satt som favorit/mina bibliotek. Då ser du direkt om boken finns här, och du får länkar till fjärrlån mm.
I Libsearch hittar du bibliotekets böcker och tidskriftsartiklar. Du kan förfina din sökning efter hand till t ex ”Peer review och vetenskapligt material” eller göra din sökning bredare genom att bocka ur avgränsningen "Elektroniskt och tryckt material via biblioteket".

Libsearch är Malmö universitetsbiblioteks version av discovery-söktjänsten EDS från EBSCO.
Ingår i Libsearch
Länk utan inloggning för dig som inte är studerar eller jobbar på Malmö universitet.
Information om artiklar, böcker och avhandlingar om språkvetenskap, t ex fonetik, syntax och semantik. Information från 1973 och framåt.
Ingår i Libsearch
Göteborgs universitet har digitaliserat alla äldre svenska läroplaner.
Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.
Här finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna.

För äldre läroplaner se Göteborgs universitets samling av äldre digitaliserade läroplaner.

M

Vi rekommenderar att du söker i Libsearch istället.
Ingår i Libsearch
Information om artiklar, böcker och forskning om matematik. Innehåll från 1940 och framåt.
Ingår i Libsearch
Information om artiklar, böcker och forskning om matematik. Innehåll från 1940 och framåt.
Ingår i Libsearch
Medline innehåller information artiklar inom medicin, sjukvård och odontologi, från 1966 och framåt. Det är nästan samma innehåll som i PubMed.
Ingår i Libsearch
Medline innehåller information artiklar inom medicin, sjukvård och odontologi, från 1966 och framåt. Det är nästan samma innehåll som i PubMed.
Ingår i Libsearch
Information om artiklar, böcker och forskning om litteratur, språk och lingvistik, från 1923 och framåt.
Ingår i Libsearch
Uppsatser från Malmö universitet.

N

I databasen söker du abstrakt till artiklar inom bl a kriminologi.
Här kan du söka information om arkiv i Sverige. NAD publicerar information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera.

Nationell arkivdatabas (NAD) är en sökbar förteckning över svenska arkiv, och vilka institutioner som förvarar dem, bl.a. Riksarkivet, landsarkiven, Krigsarkivet, flera stadsarkiv, muséearkiv, folkrörelsearkiv och universitetsbibliotek. Dessutom kan man söka i en topografisk databas, läsa om den administrativa bakgrunden till arkiven och få uppgifter om arkivens adress och tillgänglighet. Vissa statliga myndigheter och affärsverk finns inte med.

Du kan även söka kontaktuppgifter till svenska arkivinstitutioner i fliken Sök arkivinstitutioner. Hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik finns i fliken Sök orter
Tidskriftsartiklar inom medicin, teknik och naturvetenskap. Malmö universitetsbibliotek prenumrerar på ett tiotal tidskrifter från Nature.
Ingår i Libsearch
Filmer från UR (utbildningsradion).
I NE:s skolapp får du tillgång till hela uppslagsverket, både svensk och engelsk ordbok och över 12 000 program från UR.

Allt finns tillgängligt via din mobil och du kan ta fram granskad information när du än behöver det – när du behöver kolla fakta, stava rätt, översätta till och från engelska.

För att kunna logga in behöver du ett personligt konto, som skapar när du befinner dig på högskolan.
NE:s Temapaket innehåller fakta och övningar kring ett visst ämne. Alla temapaketsövningar är knutna till läroplanerna, och till varje temapaket finns en lärarhandledning.
NE.se är nätversionen av uppslagsverket och ordboken. NE:s sökruta tillåter felstavningar och ger förslag på sökord. I NE kan du också översätta ord från svenska till engelska.
I NE:s ordböcker finns ordböcker på följande språk
 • Svensk ordbok
 • Svenska synonymer
 • Svenska Engelska
 • Engelska Svenska
 • Svenska Tyska
 • Tyska Svenska
 • Svenska Spanska
 • Spanska Svenska
 • Svenska Franska
 • Franska Svenska
 • Svenska Arabiska
 • Arabiska Svenska


Övriga språk
 • Albanska
 • Amhariska
 • Azerbajdzjanska
 • Bosniska
 • Finska
 • Grekiska
 • Kroatiska
 • Nordkurdiska
 • Sydkurdiska
 • Pashto
 • Persiska
 • Serbiska (latinsk)
 • Serbiska (kyrillisk)
 • Somaliska
 • Tigrinska
 • Turkiska
Nyare kvalitetsgranskad forskning från Skandinavien inom omvårdnad och förskoleverksamhet, barn i åldern 0-6 år.

Notisum (Karnov Open) se Lagboken

O

OECD iLibrary täcker en mängd ämnesområden bl a ekonomi och handel, sysselsättning, utbildning, beskattning, sociala frågor, migration, den finansiella sektorn, livsmedel och jordbruk, vetenskap och teknik, energi och miljö. Malmö universitet har ingen prenumeration på tjänsten.
Oria.no är Norges nationella bibliotekskatalog
Tidskrifter utgivna av Oxford University Press. Du hittar artiklar från de flesta ämnesområden. Vi har tillgång till tidskrifter från 1996 och framåt.
Ingår i Libsearch
Oxford Dictionary of English är en ordbok som fokuserar på hur engelska används idag.
Engelsk ordbok som även innehåller stavningsvarianter och etymologiska analyser.
Samling med uppslagsverk och ordböcker inom många olika ämnen. Välj mellan att söka i ett av uppslagsverken eller sök samtidigt i flera.
Ingår i Libsearch
Oxford Scholarship Online innehåller ungefär 12 000 e-böcker inom de flesta ämnen med tyngdpunkt på samhällsvetenskap. Du kan skriva ut 5 % av en bok eller ett enstaka kapitel.
Ingår i Libsearch

P

PAIS är en förkortning för Public Affairs Information Service, här hittar du referenser till artiklar mm inom statsvetenskap.
Ingår i Libsearch
Svensk Patentdatabas
Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller:

 • Svenska patent
 • Svenska offentliga patentansökningar
 • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
 • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
 • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden vill göra sitt patent giltigt i Sverige. (Dessa är sökbara i databasen i sex månader efter EPO har beviljat det)
 • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent
Patentdatabasen innehåller alla uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.
Tidskrifter inom litteraturvetenskap, konst och kultur, historia, genusvetenskap mm. Det varierar från tidskrift till tidskrift från vilket år vi har tillgång till fulltexten, men i många fall är det från 00-talet.
Ingår i Libsearch
I ProQuest hittar du flera olika databaser t ex Sociological Abstracts och PsycInfo.
Tidskriftsartiklar från ett 50-tal amerikanska och kanadensiska tidskrifter inom psykologi.
Ingår i Libsearch
Psycinfo innehåller referenser till artiklar inom psykologi och närliggande ämnen. Med djup och bredd täcker databasen förutom psykologi även psykiatri, undervisning, ekonomi, medicin, farmakologi, språk, lingvistik och socialt arbete. Innehåller information om tidskrifter från 1887 och framåt, och böcker från 1987 och framåt.
PubMed täcker medicin, omvårdnad, odontologi, hälso- och sjukvård samt de prekliniska ämnesområdena. Innehåll från 1948 och framåt.
Ingår i Libsearch
PubMeds gamla gränssnitt kommer bara finnas kvar en kort period, efter skiftet 18 maj.
Ingår i Libsearch

R

Information om Sveriges samtliga ca 1.4 miljoner företag och dess olika bolagsformer, med bokslut från år 2000 och framåt. Företagsinformationen förädlas med den information SCB, Skatteverket och UC har om bolaget. All bokslutsinformation kan exporteras till Excel.
Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar som Dagens nyheter och Sydsvenskan, men även många tidskrifter. Premium-artiklar ingår inte. Arkivet uppdateras dagligen och sträcker sig tillbaka till 1980-talet. Från länken ”Visa källor” ser du vilka tidningar och tidskrifter som ingår och från vilket år.
Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser du kan även söka information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige. Riksarkviet tillåter endast access via universitetets fasta nät och kan därför inte nås hemifrån.

OBS! Om Bildvisningen, läs här http://sok.riksarkivet.se/om-soktjansten?infosida=om-bildvisningen

Här ingår SVAR, Digitala forskarsalen där man bland annat kan söka i
 • Domstolsarkiv
 • Fastighetsböcker 1933-1980-talet
 • Kyrkoarkiv
 • Mantalslängder 1642-1820
 • SCB födda, vigda, döda 1860-1944
 • Bouppteckningar
 • Folkräkningar (Sveriges befolkning)
 • Frigivna straffarbetesfångar
 • Rosenbergs geografiska lexikon m.m.

Nationell Arkivdatabas, NAD
Här kan man söka om arkiv i Sverige, historisk topografisk indelning samt kontaktuppgifter till arkivinstitutioner.

I arkivet hittar du artiklar om populärmusik från 1950-talet till idag.
Ingår i Libsearch
På Routledge Handbooks Online hittar du handböcker inom ämnena
 • Communication, Journalism, Media and Culture
 • Criminology
 • Education
Ingår i Libsearch
Tidskrifter från Royal Society of Chemistry, både ett 40-tal aktiva tidskrifter och arkivet från 1941-, samt fem databaser.
Ingår i Libsearch

S

Sage Business Cases är en ämnesöverskridande databas med fallstudier från riktiga projekt med metodbeskrivningar.
Ingår i Libsearch
Tidskrifter från förlaget Sage inom framförallt samhällsvetenskap och humaniora, men även omvårdnad och naturvetenskap. I Malmö universitets prenumeration ingår fulltext till artiklar från 1999 och framåt.
Ingår i Libsearch
Välj mellan att söka i ett av uppslagsverk eller sök samtidigt i flera. Exempel på ämnen: utbildning, sociologi, internationella relationer, socialt arbete, forskningsmetodik.
Ingår i Libsearch
I Sage Research Methods Cases hittar man fallstudier från riktiga projekt med metodbeskrivningar för att lättare kunna få en förståelse för ofta abstrakta metodologiska koncept.
Ingår i Libsearch
Sage Research Metodhs Datasets är en samling av datamängder och instruktionsguider som ger eleverna en chans att lära sig dataanalys genom praktiska övningar. Dataseten är indexerade utifrån metod och datatyp.
SAGE Research Methods Video innehåller mer än 125 timmar video, inklusive handledning, fallstudier, expertintervjuer och mer, som täcker majoriteten av alla forskningsmetoder.
Sage Research Methods är ett verktyg för forskning, med fokus på metoder (både kvantitativa, kvalitativa som blandade metoder) snarare än ämne.

Sage Research Methods Online (SRMO) ger tillgång till eböcker om forskningsmetoder såväl som redaktionellt utvalt material från SAGE-tidskrifter.

Inom SRMO finns också tillgång till det som heter Cases. Här hittar man fallstudier från riktiga projekt med metodbeskrivningar.
Ingår i Libsearch
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
I ScienceDirect söker du tidskriftsartiklar från förlaget Elsevier inom biologi, kemi, medicin, teknik och samhällsvetenskap. Tillgång från 1995 och framåt.
Ingår i Libsearch
Använd denna länk för att skapa konto https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=60247F39-86F3-50AB-6722-281C2D16E820

Antalet sparade referenser per användare är maximerat till 5000.
Med Scimago Journal & Country Rank kan du jämföra och utvärdera vetenskapliga tidskrifter.
En abstract- och referensdatabas över kvalitetsgranskad litteratur inom alla vetenskapsområden. Verktyg för citeringssökningar. Innehållet är från 1996 och framåt.
Ingår i Libsearch
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
Innehåller information om tidskriftsartiklar, böcker och konferenser inom sociologi och närliggande ämnen. Innehåll från 1952 och framåt. Social Service Abstracts är inkluderad i databasen.
Ingår i Libsearch
Materialet består av Kungliga bibliotekets inskannade SOU:er från 1922 till 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997. Materialet från 1922 till 1996 är OCR-behandlad och innehåller en del tolkningsfel som kan påverka sökresultaten negativt. Riksdagens data innehåller också ett mindre antal fel som innebär att några SOU:ers innehåll inte är sökbart.
Här kan du söka eller bläddra bland Statens offentliga utredningar.
Ingår i Libsearch
Här kan du söka eller bläddra bland Statens offentliga utredningar.
Ingår i Libsearch
Sportdiscus innehåller information om litteratur inom idrottsvetenskap och idrottsmedicin, och en stor del av tidskrifternas artiklar finns att läsa i databasen.
Ingår i Libsearch
Tidskrifter inom medicin, teknik, naturvetenskap och ekonomi från Springer Nature. Du har också tillgång till e-böcker från samlingarna Engineering och Architecture & Design
Ingår i Libsearch
SIS är en webbtjänst som ger dig access till aktuella standarder.

Genom abonnemanget hålls de standarder som vi valt ut uppdaterade.
Även standarder som inte ingår i vårt abonnemang kan förhandsgranskas, d.v.s man kan läsa inledning och innehållsförteckning.

Abonnemanget kan bestå av en kombination av enskilda standarder och grupper med standarder, ICS-koder. Om en standard varit tillgänglig som giltig standard kommer den alltid att finnas kvar i abonnemanget även efter att en ny ersättande utgåva kommit ut.
Skandinavisk databas inom ämnesområdena medicin, hälso- och sjukvård, odontologi och omvårdnad, med referenser till ett hundratal skandinaviska tidskrifter.
Ingår i Libsearch
För att kunna använda Svensk Byggtjänsts webbtjänster måste du först registrera dig som användare. Som student har du endast tillgång per läsår och fortsätter du dina studier så måste du registrera dig och aktivera dig på nytt kommande läsår.

I Svensk Byggtjänsts utbildningspaket ingår tillgång till
AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning)
Klassifiktationssystemet BSAB
Byggkatalogen med information om byggmaterial och leverantörer
Renoveringsinfo
Omvärldsbevakning
Projektbevakning

För frågor om inloggning/webbtjänster skicka e-post till Kundservice
Telefon: 08-457 10 00

Läs mer om webbtjänsterna
Sveriges nationalarkiv för ljud och rörlig bild: radio- och TV-program, filmer, skivor, kassetter, multimedier och videor. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller också äldre material. Malmö universitetsbibliotek är serviceställe för utlån från arkivet. Du söker och beställer själv via SMDB https://smdb.kb.se
Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda när du söker i medicinska databaser. Du kan också använda Svensk MeSH som en ordbok, när du vill översätta medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom. Du kan söka både på svenska och engelska.
SND har som uppgift att synliggöra och tillgängliggöra svenska forskningsdata. Studier som inleds med ”SND” finns deponerade vid SND och de flesta av dessa går att beställa eller ladda ner.
Svenska Akademiens ordlista SAOL och Svenska Akademiens ordbok SAOB.
Här hittar du alla svenska dagstidningar från 2014 och framåt, samt ett urval tidningar som är digitaliserade i sin helhet från start. Digitaliseringen görs efter hand och det nyaste läggs in med två-tre månaders fördröjning. Databasen finns fritt på nätet, men det upphovsskyddade materialet kan du bara läsa på plats på Orkanenbiblioteket. Det finns en dator för detta i närheten av bibliotekets informationsdisk. Kontakta biblioteket@mau.se om du vill boka en särskild tid. Du behöver skapa ett användarkonto i Svenska dagstidningar för att spara och e-posta sidor.
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.
Ingår i Libsearch

T

Tidskrifter från Taylor & Francis, Routledge och Psychology Press. Vi har tillång till Taylor & Francis-paketen Social Science & Humanities (SSH) och Science & Technology (S&T) samt Medical Library, från 1997 och framåt.
Ingår i Libsearch
E-böcker med fokus på medicin och tandvård. Många av dessa är färgatlaser med ett stort bildmaterial.
I Tidskrifter A-Ö hittar du de tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

U

Innehåller bibliografisk information om tidskrifter och förlag.
Hos USPTO finner du både patent- och varumärkesdatabaser samt tutorials mm.
Examensarbeten och studentuppsatser från svenska universitet och högskolor, däribland Malmö universitet.
Program från Utbildningsradion. TV- och radioprogram inom många olika ämnesområden.

W

I Web of Science Core Collection ingår:
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Conference Proceedings Citation Index- Science
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities
 • Emerging Sources Citation Index

Vi har tillgång till innehåll från 1900 och framåt. Du söker i hela Core Collection eller väljer index under More Settings under sökrutan.

Utöver Core Collection har vi tillgång till Journal Citation Index och Essential Science Indicators (Journal and Highly Cited Data, samt Emerging Sources Citation Index, Medline, Scielo, Russian Citation Index och Korean Journal Index.
Ingår i Libsearch
Databasen innehåller tidskrifter och e-böcker från Wiley Online Library. För de flesta tidskrifter har vi tillång till fulltexten från 1997 eller 1998 och framåt.
Ingår i Libsearch

V

Visible Body Visible body innehåller en komplett, sökbar interaktiv 3D-modell över kroppens anatomi. Detaljerade, anatomiskt korrekta, tredimensionella modeller av mer än 1 700 anatomiska strukturer finns tillgängliga, inklusive alla större organ och kroppssystem.

Du hittar även information som definitioner, det latinska namnet samt vilken anatomisk grupp varje organ eller system tillhör.

De moduler som ingår är:
 • Human Anatomy Atlas
 • Muscle Premium
 • Skeleton Premium
 • Physiology Animations
 • Heart & Circulatory Premium
Appar

Visible Body finns även som appar för Android och iOS, se Anatomy Apps from Visible Body

Viktigt
 • Första gången du laddar ner och öppnar appen på en mobil enhet måste du vara uppkopplad mot Mau:s nätverk (Eduroam).
 • När appen är nedladdad går den att använda offline eller online både på och utanför universitetet.
 • För att kunna fortsätta använda appen måste du öppna den inom Mau:s nätverk var tredje månad.

W

Wordfinder ger tillgång till flera hundra olika lexikon på ett flertal språk.

Wordfinder kan användas på både dator och mobil.

Studenter kan använda online versionen, men genom att skapa ett personligt konto kan man spara sina "egna" lexikon och samsöka.

Personal kan ladda ner Wordfinder pro via Software center och integrera det med t ex Word.

För att skapa ett personligt konto gå in under kugghjulet och klicka på "mitt konto".

Wordfinder med personligt konto

Video om Worfinder

FAQ om Wordfinder

Sök böcker och se vilka bibliotek i världen som har dem.
Sök efter böcker i bibliotekskataloger i hela världen.
Endast access på campus och för max två samtidiga användare.
Innehåller information om artiklar och böcker inom internationella relationer, politisk ekonomi, statsvetenskap mm. Innehåll från 1975 och framåt.
Ingår i Libsearch

V

I Världens länder kan du hitta fakta om världens alla länder.
Undersöka skillnader och likheter mellan länder.
Titta på olika kartor över världen och få reda på mer om internationella samarbeten, viktiga organisationer och avtal.

Världens länder är en del av Nationalencyklopedin.
I Världens Religioner finner du information om utbredning, inriktning, trosuppfattning och fördjupning kring världsreligionerna: Buddhism, Hinduism, Isalm, Judendom och Kristendom.

Z