Databaser A-Ö

MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mau.se

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Visa alla

A

Tidskriftsartiklar om management, ekonomi, reklam, samhällsfrågor och politik ur ett ekonomiskt perspektiv.
Ingår i Libsearch
Tidskriftsartiklar inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin, teknik och naturvetenskap.
Ingår i Libsearch
Nyheter från hela världen. Se A-Z Source list för vilka källor som ingår och från vilka år. Eller sök på ett ämne och filtrera resultatet på source type t ex dagstidningar, eller source name.
Ingår i Libsearch
Tidskriftsartiklar och konferensrapporter om människa-dator-interaktion, mjukvara, databassystem och programmering.
Tidskriftsartiklar från American Institute of Physics. Malmö universitet har prenumeration på ett tiotal titlar.
Ingår i Libsearch
Altinget försöker förmedla politiska nyheter på ett opartiskt och öppet sätt och samtidigt bidra med fördjupningar, analyser och debatter.
Altinget förmedlar nyheter genom sina sakpolitiska portaler och via sina nyhetsbrev.

Nyhetsbreven är nischade inom olika områdena, vill du sätta upp eller ändra din ämnesbevakning kontakta Altinget via adm@altinget.se
Tidskriftsartiklar från American Chemical Society.
Ingår i Libsearch
Översikter av forskningslitteratur inom ämnesområden som psykologi, miljö, statsvetenskap, antropologi, hälsa, sociologi.
Ingår i Libsearch
Tidskriftsartiklar inom hälsa, socialt arbete, psykologi, sociologi, ekonomi och politik, etniska relationer och utbildningsvetenskap.
Ingår i Libsearch
Sök artiklar från svenska tidningar och tidskrifter mer än 30 år tillbaka i tiden. Många av artiklarna hittar du direkt i Artikelsök, annars får du söka vidare efter dem i t ex Libsearch, Retriever Mediearkivet eller Tidskrifter A-Ö.
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
ASM Handbooks innehåller handböcker inom materialvetenskap och är en av de bäst kända källorna för information om järn-metaller och icke-järnmetaller.
Här finns artiklar, illustrationer, tabeller, diagram, specifikationer och praktiska exempel.

B

Tidskriftsartiklar inom medicin.
Ingår i Libsearch
Tidskrifter inom inom humaniora, men även juridik, internationell rätt och folkrätt.
Ingår i Libsearch
Webbversionen av uppslagverket Encyclopedia Britannica. Du söker även i ordböcker från Merrialm-Webster och länkas vidare till information på webben och artiklar från EBSCO och Proquest. Encyclopedia Britannica finns även som app till Iphone och Ipad.
Ingår i Libsearch
Med Browzine kan du söka bland de flesta av bibliotekets tidskrifter, samla dina favorittidskrifter i en egen bokhylla, spara och läsa artiklar. Fungerar på din telefon, surfplatta eller direkt på webben.
BFRs webbplats har skapats för att tillgängliggöra all den litteratur som producerades under nästan 60 år. Litteraturen består av allt från smalare forskningsrapporter till praktiska handböcker riktade till branschen. I stort sett i alla ämnen inom byggande och samhälls- planering behandlades.

Vid sökning sker direktlänkning till Libris nationella bibliotekskatalog där det framgår vilka bibliotek som tillhandahåller skriften.

Ett urval av skrifter har inskannats i sin helhet till PDF-format.

Byggtjänst - se Svensk Byggtjänst

C

Sök i vetenskapliga tidskrifter och e-böcker från Cambridge University Press.
Ingår i Libsearch
Recensioner av litteratur för högre utbildning.
Ingår i Libsearch
Tidskriftsatiklar inom omvårdnad och hälsa. Även en del böcker och avhandlingar.
Ingår i Libsearch
Information om effekter och biverkningar av behandlingar eller förebyggande åtgärder. Cochrane innehåller flera olika databaser: Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Methodology Register, Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), Health Technology Assessment Database samt NHS Economic Evaluation Database.
Ingår i Libsearch
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
Här söker du samtidigt i Criminal Justice Database och National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts Database.

D

I Digitala forskarsalen från Riksarkivet kan du ta del av digitala arkivsamlingar med kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets porträttsamlingar och mycket mer. Det finns 65,5 miljoner publika bilder.

Här finns också material som gör forskningen enklare i form av sökbara register och databaser (ca 30 miljoner poster). Folkräkningen, Sveriges befolkning är den mest använda av dem. Den innehåller ca 21 miljoner sökbara personer som levde i Sverige mellan åren 1860–1930.
Databas över kvalitetskontrollerade open access-tidskrifter.
Ingår i Libsearch
Forskningspublikationer och studentuppsatser från Malmö universitet
Databas över kvalitetskontrollerade open access-eböcker
Sök upp artiklar utifrån DOI-nummer

E

Ebook Central innehåller en stor mängd e-böcker inom flera olika ämnen.
Ingår i Libsearch
Ebsco eBook collection innehåller en stor samling e-böcker inom en mängd olika områden.
Några böcker kan endast läsas av en person i taget, dessa går inte heller att ladda ner.

Genom att skapa ett konto på plattformen kan du skapa bokmärke, skriva kommentarer och stryka under text i böckerna.

Ingår i Libsearch
I EBSCO hittar du flera olika databaser, t ex Academic Search Elite, ERIC, SPORTDiscus och CINAHL.
Ingår i Libsearch
Tidskriftsartiklar inom pedagogik och undervisning. Alla nivåer inom undervisning täcks, från tidig barndom till högre utbildning.
Ingår i Libsearch
Tidskrifter inom främst företagsekonomi, organisation och ledarskap från förlaget Emerald.
Ingår i Libsearch
Ett komplement till Web of Science övriga index, för titlar som är under review av Web of Science.
ERIC är en amerikansk databas över artiklar och böcker med inriktning på utbildning, pedagogik och psykologi. Börja gärna din sökning i tesaurusen för ett bättre resultat.
Ingår i Libsearch
ERIC är en amerikansk databas över artiklar och böcker med inriktning på utbildning, pedagogik och psykologi. Börja gärna din sökning i tesaurusen för ett bättre resultat.
Ingår i Libsearch
Bibliometrisk information och trender baserat på Web of Science.
Ingår i Libsearch
Hos European Patent Office hittar du flera olika databaser där man kan söka patentinformation.
Europeana samarbetar med europeiska arkiv, bibliotek och museer för att sprida kulturarv i utbildnings- och forskningssyfte och för nöjes skull. Samlingarna har särskilda teman som konst, mode, musik, fotografi och första världskriget men innehåller också gallerier, bloggar och utställningar som informerar och inspirera

F

Fredsarkivet (tidigare känt som Folke Bernadotte-samlingarna) innehåller digitaliserat material från Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser sedan 1956. Exempel på handlingar som finns i arkivet är rapporter, krigsdagböcker, lägesorienteringar, order, fotografier, bataljonstidskrifter och skrivelser.

Kan endast användas inom universitetets nätverk.

G

Samling med uppslagsverk och ordböcker inom många olika ämnen. Välj mellan att söka i ett av uppslagsverken eller sök samtidigt i flera.
Ingår i Libsearch
Via Geodataportalen kan du ta del av informationsfilmer om avtal, myndigheternas data och hur nedladdningstjänsten GET fungerar. Studenter och anställda vid Malmös universitet kan dessutom ladda ner geodata via GET-tjänsten.

Nedladdningstjänsten GET
Google Scholar är ett alternativ till Libsearch när du söker efter vetenskapliga artiklar. Du behöver ställa in Google Scholar så att länken till fulltext visas om biblioteket har artikeln. Gå till Bibliotekslänkar i Google Scholars inställningar. Sök på Malmö University och välj Malmö University - Fulltext via Mau.
Referenser till böcker och tidskriftsartiklar med fokus på relationen mellan människan och miljön.
Ingår i Libsearch

H

Historisches Wörterbuch der Rhetorik, (Historical Dictionary of Rhetoric) är ett övergripande referensverk inom retorik.

Artiklarna är tematiskt länkade till varandra för ett erbjuda användaren så innehållsrik information som möjligt.
Ingår i Libsearch
I Historiska kartor visar Lantmäteriet stora delar av sin kartskatt. Här finns mer än en miljon historiska kartor från hela Sverige från perioden 1628-1927

Kartorna visas i formaten DjVu eller PNG För att titta på materialet i DjVu behövs en särskild bildvisare, en DjVu-plugin. Den första gången som tjänsten ska användas måste denna laddas hem. Den är gratis och det behöver bara göras en gång.

För att titta på PNG behövs ingen särskild bildvisare, det går bra att titta på materialet direkt.

Ladda ner DjVu-plugin.

I

Nordiska tidskrifter inom olika ämnen.
Ingår i Libsearch
Tidskrifter, konferensbidrag och standarder inom teknik, datavetenskap och kommunikation.
Ingår i Libsearch
Alternativ inloggningslänk som inte går via proxy.
Ingår i Libsearch
Uppslagsverk med längre introducerande artiklar (ca 4 sidor/uppslagsord) till ämnen, personer och metoder inom sociologi, historia, filosofi, pedagogik, statsvetenskap mm. Du får också lästips och referenser till ämnet.
Ingår i Libsearch
Prenumeration på ryska dagstidningen Izvestiia 1917-, se arkivet för äldre nummer.
Arkiv för ryska dagstidningen Izvestiia, från första numret 1917 tom 2016.

J

Med Journal Citation Reports kan du jämföra och utvärdera vetenskapliga tidskrifter. I databasen finns information om t ex vilka tidskrifter som är mest citerade, vilka tidskrifter som har högst impact factor.
I Journals A-Z hittar du alla tidskrifter som Malmö universitetsbibliotek prenumererar på.
JP Student Arbetsrätt är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation. Systemet, som uppdateras dagligen, innehåller omfattande databaser med lagar, förarbeten och domar. Verktyget innehåller även förklarande kommentarer av samtliga större lagar på arbetsrättsområdet. En pedagogisk genomgång av rättskällor, tolkning och sökning av rättsinformation ingår också i systemet.
JP Student Förvaltning är en tjänst med fokus på Förvaltningsrätt.

Här får du omvärldsbevakning med fokus på förvaltningsrättsliga frågor, artiklar och analyser av experter inom området, samt lagar och förarbeten inom området.
JP Student Migration är en tjänst som är anpassad för studier om migration och kan användas av alla, oavsett juridiska förkunskaper. Tjänsten ger också tillgång till kommentarer och förklaringar till hur olika lagar används och tolkas.
JP Student Sjukvård vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och som behöver veta vilka rättsliga regler som gäller inom området.

I JP Student Sjukvård hittar du också analyser om hälso- och sjukvårdsrättsliga frågeställningar samt referat av domar inom området, ibland med en kommentar till. Analyserna skrivs av experter.
JP Student Skola är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation på skolområdet. Systemet, som uppdateras dagligen, innehåller omfattande databaser med lagar, förarbeten och domar. I ”Frågor och Svar” finns frågor som ställts av skolledare och de svar de fått av skoljuridikexperter. En inblick i de juridiska dilemman privata och kommunala utbildare ställs inför och lösningar på dessa. Verktyget innehåller även förklarande kommentarer av Skollagen, ner på paragrafnivå . En pedagogisk genomgång av rättskällor, tolkning och sökning av rättsinformation ingår också i systemet.
JP student social är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation på socialrättsområdet. Systemet innehåller omfattande databaser med lagar, förarbeten och domar. Verktyget innehåller även förklarande kommentarer av samtliga större lagar på socialrättsområdet. En pedagogisk genomgång av rättskällor, tolkning och sökning av rättsinformation ingår också i systemet.
Tidskrifter och e-böcker inom samhällsvetenskap och humaniora. Tidskrifterna finns tillgängliga i JSTOR från sitt första nummer, ibland så långt tillbaka som 1800-talet. Vi har tillgång till Arts & Science I-XII av tidskrifter i JSTOR och böcker inom Political Science, Language & Literature samt Sociology.
Ingår i Libsearch
JUNO är en svensk juridisk tjänst som förutom lagar, författningar och domar i högre rättsinstanser bland annat innehåller: Norstedts juridik lagkommentarer, Lexino lagkommentarer, Karnov lagkommentarer, e-böcker, tidskrifter samt Legal English dictionary.

K

Karger innehåller innehåller bokserier inom medicin och odontologi. Exempelvis Pain and Headache, Monographs in Oral Science, Current Problems in Dermatology och World Review of Nutrition and Diatics.
Ingår i Libsearch
Karnov Open är en kostnadsfri tjänst från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade.
KLARA är en databas för Kemikalieinspektionen.
I Kemikaliedatabasen kan man söka på produktnamn, CAS-nummer eller artikelnummer. I databasen hittar man klassificering, risk-brandklass, avfalls- och transportinformation.

Kemikaliehanteringsdelen kräver inloggning och är ett verktyg för de som arbetar med kemikalier inom högskolan. För att få inloggning krävs att man genomgått utbildning.
Knowledge Unlatched är en plattform för öppet tillgängliga e-böcker. Finansieringen görs av deltagande bibliotek men titlarna är tillgängliga för alla.
Kompass är ett söksystem för den som söker leverantörer och kunder.
Kompass har information om företag, befattningshavare, varumärkesnamn och agenturer över hela världen.

Om du vill spara sökningar eller anteckningar tänk på att systemet är gemensamt och synligt för alla.
Det är tyvärr inte möjligt att skapa egna konton för detta.
Film om Kompass
Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker.
Kriterium är ett nytt sätt att kvalitetsmärka vetenskapliga böcker med en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process. Kriterium-märkningen innebär också att boken ska finnas fritt digitalt tillgänglig, open access.
Ingår i Libsearch

L

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.
I Landguiden finns uppdaterad information om alla världens länder, konflikter och organisationer.

Du kan även jämföra länder statistiskt och få svaren i tabeller och diagram.
I Springers bokserie Lecture Notes in Computer Science, (LNCS) publiceras konferenspapper, workshops och monografier inom datavetenskap.

Serien som startades 1973, uppdateras årligen med ca 400 volymer.
I Lexin hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Du kan även lyssna till uttalet av svenska ord.
Sök artiklar via DOI och PMID och se om den finns på Malmö universitetsbibliotek
Artiklar inom informations- och biblioteksvetenskap. Innehåll från 1969 och framåt.
Ingår i Libsearch
Artiklar inom informations- och biblioteksvetenskap. Innehåll från mitten av 1960-talet och framåt.
Ingår i Libsearch
I Libris kan du hitta böcker inom ditt ämne som finns på något annat bibliotek i Sverige, du ser också all litteratur som är utgiven i Sverige. När du använder länken från bibliotekets webb är Malmö universitetsbibliotek satt som favorit/mina bibliotek. Då ser du direkt om boken finns här, och du får länkar till fjärrlån mm.
I Libsearch hittar du bibliotekets böcker och tidskriftsartiklar. Du kan förfina din sökning efter hand till t ex ”Peer review och vetenskapligt material” eller göra din sökning bredare genom att bocka ur avgränsningen "Elektroniskt och tryckt material via biblioteket".

Libsearch är Malmö universitetsbiblioteks version av discovery-söktjänsten EDS från EBSCO.
Ingår i Libsearch
Länk utan inloggning för dig som inte är studerar eller jobbar på Malmö universitet.
Information om artiklar, böcker och avhandlingar om språkvetenskap, t ex fonetik, syntax och semantik. Information från 1973 och framåt.
Ingår i Libsearch
Göteborgs universitet har digitaliserat alla äldre svenska läroplaner.
Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.
Här finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna.

För äldre läroplaner se Göteborgs universitets samling av äldre digitaliserade läroplaner.

M

Vi rekommenderar att du söker i Libsearch istället.
Ingår i Libsearch
Information om artiklar, böcker och forskning om matematik. Innehåll från 1940 och framåt.
Ingår i Libsearch
Information om artiklar, böcker och forskning om matematik. Innehåll från 1940 och framåt.
Ingår i Libsearch
Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar som Dagens nyheter och Sydsvenskan, men även många tidskrifter. Premium-artiklar ingår inte. Arkivet uppdateras dagligen och sträcker sig tillbaka till 1980-talet. Från länken ”Visa källor” ser du vilka tidningar och tidskrifter som ingår och från vilket år.
Medline innehåller information artiklar inom medicin, sjukvård och odontologi, från 1966 och framåt. Det är nästan samma innehåll som i PubMed.
Ingår i Libsearch
Medline innehåller information artiklar inom medicin, sjukvård och odontologi, från 1966 och framåt. Det är nästan samma innehåll som i PubMed.
Ingår i Libsearch
Information om artiklar, böcker och forskning om litteratur, språk och lingvistik, från 1923 och framåt.
Ingår i Libsearch

N

I databasen söker du abstrakt till artiklar inom bl a kriminologi.
Här kan du söka information om arkiv i Sverige. NAD publicerar information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera.
Tidskriftsartiklar inom medicin, teknik och naturvetenskap. Malmö universitetsbibliotek prenumrerar på ett tiotal tidskrifter från Nature.
Ingår i Libsearch
Filmer från UR (utbildningsradion).
NE:s Temapaket innehåller fakta och övningar kring ett visst ämne. Alla temapaketsövningar är knutna till läroplanerna, och till varje temapaket finns en lärarhandledning.
NE.se är nätversionen av uppslagsverket och ordboken. NE:s sökruta tillåter felstavningar och ger förslag på sökord. I NE kan du också översätta ord från svenska till engelska.
Ordböcker från NE. Ordböckerna kan användas via NE:s webb sida eller genom att skapa ett användarnamn och ladda ner en app.
Nyare kvalitetsgranskad forskning från Skandinavien inom omvårdnad och förskoleverksamhet, barn i åldern 0-6 år.

O

OECD iLibrary täcker en mängd ämnesområden bl a ekonomi och handel, sysselsättning, utbildning, beskattning, sociala frågor, migration, den finansiella sektorn, livsmedel och jordbruk, vetenskap och teknik, energi och miljö. Malmö universitet har ingen prenumeration på tjänsten.
Oria.no är Norges nationella bibliotekskatalog
Tidskrifter utgivna av Oxford University Press. Du hittar artiklar från de flesta ämnesområden. Vi har tillgång till tidskrifter från 1996 och framåt.
Ingår i Libsearch
Oxford Dictionary of English är en ordbok som fokuserar på hur engelska används idag.
Engelsk ordbok som även innehåller stavningsvarianter och etymologiska analyser.
Oxford Handbooks är en samling handböcker inom många olika ämnesområden.
Handboks-serien innehåller djupgående artiklar av forskare inom respektive område.
Ingår i Libsearch
En samling med uppslagsverk och ordböcker inom många olika ämnen. Välj mellan att söka i ett av uppslagsverken eller sök samtidigt i flera.
Ingår i Libsearch
Oxford Research Encyclopedia of International Studeis är ett samarbete mellan OUP och International Studies Association. En tvärvetenskaplig resurs som täcker många delar inom området Internationella studier.
Oxford Scholarship Online innehåller ungefär 12 000 e-böcker inom de flesta ämnen med tyngdpunkt på samhällsvetenskap. Du kan skriva ut 5 % av en bok eller ett enstaka kapitel.
Ingår i Libsearch

P

PAIS är en förkortning för Public Affairs Information Service, här hittar du referenser till artiklar mm inom statsvetenskap.
Ingår i Libsearch
Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller:
 • Svenska patent
 • Svenska offentliga patentansökningar
 • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
 • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
 • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden vill göra sitt patent giltigt i Sverige. (Dessa är sökbara i databasen i sex månader efter EPO har beviljat det)
 • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent
Patentdatabasen innehåller alla uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.
Tidskrifter inom litteraturvetenskap, konst och kultur, historia, genusvetenskap mm. Det varierar från tidskrift till tidskrift från vilket år vi har tillgång till fulltexten, men i många fall är det från 00-talet.
Ingår i Libsearch
I ProQuest hittar du flera olika databaser t ex Sociological Abstracts och PsycInfo.
Tidskriftsartiklar från ett 50-tal amerikanska och kanadensiska tidskrifter inom psykologi.
Ingår i Libsearch
Psycinfo innehåller referenser till artiklar inom psykologi och närliggande ämnen. Med djup och bredd täcker databasen förutom psykologi även psykiatri, undervisning, ekonomi, medicin, farmakologi, språk, lingvistik och socialt arbete. Innehåller information om tidskrifter från 1887 och framåt, och böcker från 1987 och framåt.
PubMed täcker medicin, omvårdnad, odontologi, hälso- och sjukvård samt de prekliniska ämnesområdena. Innehåll från 1948 och framåt.
Ingår i Libsearch

R

Retriever Business innehåller information om alla Sveriges bolag, även enskilda firmor. Här finns information om organisationsnummer, antal anställda, kontaktinformation, styrelseinformation, årsredovisningar m.m.

Retriever Mediearkivet - se Mediearkivet

I arkivet hittar du artiklar om populärmusik från 1950-talet till idag.
Ingår i Libsearch
På Routledge Handbooks Online hittar du handböcker inom ämnena
 • Communication, Journalism, Media and Culture
 • Criminology
 • Education
Ingår i Libsearch
Tidskrifter från Royal Society of Chemistry, både ett 40-tal aktiva tidskrifter och arkivet från 1941-, samt fem databaser.
Ingår i Libsearch

S

Sage Business Cases är en ämnesöverskridande databas med fallstudier från riktiga projekt med metodbeskrivningar.
Ingår i Libsearch
Tidskrifter från förlaget Sage inom framförallt samhällsvetenskap och humaniora, men även omvårdnad och naturvetenskap. I Malmö universitets prenumeration ingår fulltext till artiklar från 1999 och framåt.
Ingår i Libsearch
Välj mellan att söka i ett av uppslagsverk eller sök samtidigt i flera. Exempel på ämnen: utbildning, sociologi, internationella relationer, socialt arbete, forskningsmetodik.
Ingår i Libsearch
I Sage Research Methods Cases hittar man fallstudier från riktiga projekt med metodbeskrivningar för att lättare kunna få en förståelse för ofta abstrakta metodologiska koncept.
Ingår i Libsearch
Sage Research Metodhs Datasets är en samling av datamängder och instruktionsguider som ger eleverna en chans att lära sig dataanalys genom praktiska övningar. Dataseten är indexerade utifrån metod och datatyp.
SAGE Research Methods Video innehåller mer än 125 timmar video, inklusive handledning, fallstudier, expertintervjuer och mer, som täcker majoriteten av alla forskningsmetoder.
Sage Research Methods är ett verktyg för forskning, med fokus på metoder (både kvantitativa, kvalitativa som blandade metoder) snarare än ämne.

Sage Research Methods Online (SRMO) ger tillgång till eböcker om forskningsmetoder såväl som redaktionellt utvalt material från SAGE-tidskrifter.

Inom SRMO finns också tillgång till det som heter Cases, Datasets och Video.
Ingår i Libsearch
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
I ScienceDirect söker du tidskriftsartiklar från förlaget Elsevier inom biologi, kemi, medicin, teknik och samhällsvetenskap. Tillgång från 1995 och framåt.
Ingår i Libsearch
Använd denna länk för att skapa konto. Man måste befinna sig på campus vid registrering om man inte har en @mau mailadress

https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=60247F39-86F3-50AB-6722-281C2D16E820

Antalet sparade referenser per användare är maximerat till 5000.
Med Scimago Journal & Country Rank kan du jämföra och utvärdera vetenskapliga tidskrifter.
En abstract- och referensdatabas över kvalitetsgranskad litteratur inom alla vetenskapsområden. Verktyg för citeringssökningar. Innehållet är från 1996 och framåt.
Ingår i Libsearch
Ingår i Web of Science Core Collection.
Ingår i Libsearch
Innehåller information om tidskriftsartiklar, böcker och konferenser inom sociologi och närliggande ämnen. Innehåll från 1952 och framåt. Social Service Abstracts är inkluderad i databasen.
Ingår i Libsearch
Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
Här kan du bläddra bland alla SOU:er som publicerades mellan 1922 till och med 1999.
Ingår i Libsearch
Här kan du söka eller bläddra bland Statens offentliga utredningar.
Ingår i Libsearch
Sportdiscus innehåller information om litteratur inom idrottsvetenskap och idrottsmedicin, och en stor del av tidskrifternas artiklar finns att läsa i databasen.
Ingår i Libsearch
Tidskrifter inom medicin, teknik, naturvetenskap och ekonomi från Springer Nature. Du har också tillgång till e-böcker från samlingarna Engineering och Architecture & Design
Ingår i Libsearch
SIS är en webbtjänst som ger dig access till aktuella standarder.

Genom abonnemanget hålls de standarder som vi valt ut uppdaterade.
Även standarder som inte ingår i vårt abonnemang kan förhandsgranskas, d.v.s man kan läsa inledning och innehållsförteckning.
Skandinavisk databas inom ämnesområdena medicin, hälso- och sjukvård, odontologi och omvårdnad, med referenser till ett hundratal skandinaviska tidskrifter. Från och med januari 2020 uppdateras inte SveMed+ med nytt material.
Ingår i Libsearch
För att kunna använda Svensk Byggtjänsts webbtjänster måste du först registrera dig som användare. Som student har du endast tillgång per läsår och fortsätter du dina studier så måste du registrera dig och aktivera dig på nytt kommande läsår.

I Svensk Byggtjänsts utbildningspaket ingår tillgång till AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning), Bygginfobas med byggsektorns viktigaste lagar och regler. Byggkatalogen med information om byggmaterial och leverantörer

För frågor om inloggning/webbtjänster skicka e-post till Kundservice
Telefon: 08-457 10 00

Läs mer om webbtjänsterna
Sveriges nationalarkiv för ljud och rörlig bild: radio- och TV-program, filmer, skivor, kassetter, multimedier och videor. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller också äldre material. Malmö universitetsbibliotek är serviceställe för utlån från arkivet. Du söker och beställer själv via SMDB https://smdb.kb.se
Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda när du söker i medicinska databaser. Du kan också använda Svensk MeSH som en ordbok, när du vill översätta medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom. Du kan söka både på svenska och engelska.
SND har som uppgift att synliggöra och tillgängliggöra svenska forskningsdata. Studier som inleds med ”SND” finns deponerade vid SND och de flesta av dessa går att beställa eller ladda ner.
Svenska Akademiens ordlista SAOL och Svenska Akademiens ordbok SAOB.
Här hittar du alla svenska dagstidningar från 2014 och framåt, samt ett urval tidningar som är digitaliserade i sin helhet från start. Digitaliseringen görs efter hand och det nyaste läggs in med två-tre månaders fördröjning.

Databasen finns fritt på nätet, men det upphovsskyddade materialet kan du bara läsa på plats på Orkanenbiblioteket. Det finns en dator för detta i närheten av bibliotekets informationsdisk. Kontakta biblioteket@mau.se om du vill boka en särskild tid. Du behöver skapa ett användarkonto i Svenska dagstidningar för att spara och e-posta sidor.
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.
Ingår i Libsearch

T

Tidskrifter från Taylor & Francis, Routledge och Psychology Press. Vi har tillång till Taylor & Francis-paketen Social Science & Humanities (SSH) och Science & Technology (S&T) samt Medical Library, från 1997 och framåt.
Ingår i Libsearch
Thieme MedOne innehåller titlar inom medicinska ämnesområden som odontlogi, anatomi, neurologi, nutrition, sjukgymnastik och radiologi.

Appen MedOne finns för iOS och Android. I appen kan du ladda ner böcker i sin helhet, eller läsa online. För att använda appen när du befinner dig utanför universitets nätverk behöver du först ha registrerat ett personligt My MedOne-konto.
I Tidskrifter A-Ö hittar du de tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

U

Innehåller bibliografisk information om tidskrifter och förlag.
Hos USPTO finner du både patent- och varumärkesdatabaser samt tutorials mm.
Examensarbeten och studentuppsatser från svenska universitet och högskolor, däribland Malmö universitet.
OBS! Fungerar inte i Firefox pga av Flash

Program från Utbildningsradion. TV- och radioprogram inom många olika ämnesområden.

W

I Web of Science Core Collection ingår:
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Conference Proceedings Citation Index- Science
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities
 • Emerging Sources Citation Index

Vi har tillgång till innehåll från 1900 och framåt. Du söker i hela Core Collection eller väljer index under More Settings under sökrutan.

Utöver Core Collection har vi tillgång till Journal Citation Index och Essential Science Indicators (Journal and Highly Cited Data), samt Emerging Sources Citation Index, Medline, Scielo, Russian Citation Index och Korean Journal Index. I avtalet ingår även tjänsterna Endnote click (fd Kopernio) och Publons.
Ingår i Libsearch
Databasen innehåller tidskrifter och e-böcker från Wiley Online Library. För de flesta tidskrifter har vi tillång till fulltexten från 1997 eller 1998 och framåt.
Ingår i Libsearch

V

Visible body innehåller en komplett, sökbar interaktiv 3D-modell över kroppens anatomi. Detaljerade, anatomiskt korrekta, tredimensionella modeller av bland annat alla större organ och kroppssystem.

Du hittar även information som definitioner, det latinska namnet samt vilken anatomisk grupp varje organ eller system tillhör.

Visible Body finns även som appar för Android och iOS, se Anatomy Apps from Visible Body

Viktigt
 • Första gången du laddar ner och öppnar appen på en mobil enhet måste du vara uppkopplad mot Mau:s nätverk (Eduroam).
 • När appen är nedladdad går den att använda offline eller online både på och utanför universitetet.
 • För att kunna fortsätta använda appen måste du öppna den inom Mau:s nätverk var tredje månad.

W

Wordfinder ger tillgång till flera hundra olika lexikon på ett flertal språk och kan kan användas på både dator och mobil.

Studenter kan använda online versionen, men genom att skapa ett personligt konto kan man spara sina "egna" lexikon och samsöka.
Personal kan ladda ner Wordfinder pro via Software center och integrera det med t ex Word.

För att skapa ett personligt konto gå in under kugghjulet och klicka på "mitt konto".

Wordfinder med personligt konto
Video om Worfinder
FAQ om Wordfinder
Sök böcker och se vilka bibliotek i världen som har dem.
Sök efter böcker i bibliotekskataloger i hela världen.
Endast access på campus och för max två samtidiga användare.
Innehåller information om artiklar och böcker inom internationella relationer, politisk ekonomi, statsvetenskap mm. Innehåll från 1975 och framåt.
Ingår i Libsearch

V

I Världens länder kan du hitta fakta om världens alla länder.
Undersöka skillnader och likheter mellan länder.
Titta på olika kartor över världen och få reda på mer om internationella samarbeten, viktiga organisationer och avtal.

Världens länder är en del av Nationalencyklopedin.
I Världens Religioner finner du information om utbredning, inriktning, trosuppfattning och fördjupning kring världsreligionerna: Buddhism, Hinduism, Isalm, Judendom och Kristendom.

Z